Medycyna estetyczna, Ginekologia estetyczna, Wyposażenie SPA: sprzęt kosmetyczny do wellness, sauny producent, urządzenia wyszczuplające, do mikrodermabrazji - wyposażenie gabinetów i salonów kosmetycznych - Supernova
NAJNOWSZE

05.09.2017

36. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetologiczne LNE

36. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetologiczne LNE | 4-5 listopada 2017 | Kraków

05.09.2017

XVII Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTMEiAA

XVII Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTMEiAA | 6-8 października 2017 | Warszawa

20.02.2017

20. Targi BEAUTY FORUM, 11-12.03.2017, Warszawa

Wiosenna edycja targów BEAUTY FORUM 2017

26.10.2016

34. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetyczne LNE & spa

5-6 listopada 2016 r. w EXPO Kraków odbędzie się 34. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetyczne LNE & spa.

Skontaktuj się z nami

Supernova

Adres: ul. Kurpińskiego 9, 05-806 Komorów

Telefon: 22 759-17-12 • 22 758-04-25

Fax: 22 759-17-12

AKTUALNOŚCI

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTIAGING

XII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Antiaging

 

5 – 7 października 2012, w Centrum Kongresowym Hilton w Warszawie odbędzie się
XII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging,
podczas których zaprezentujemy naszą ofertę skierowaną do lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną:
urządzenia marki Ellipse, Revelar oraz Cellfood – linię nutraceutyków na bazie tlenu.


Nr stoiska: 46


Więcej informacji na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie psme.waw.pl/kongres

 


 

Zapraszamy potencjalnych i obecnych dystrybutorów na bezpłatne warsztaty Cellfood prowadzone przez, samego prezesa firmy EURODREAM – Generalnego Dystrybutora Cellfood w Europie, Giorgio Terziani.

TYTUŁ WARSZTATÓW: Zanieczyszczenie środowiska a uszkodzenia wywołane stresem oksydacyjnym;
od szkód komórkowych po niedotlenienie: przyczyny, efekty, diagnoza i leczenie.
Znaczenie optymalnej integracji, dostępności biologicznej i przyswajalności.

DATA: niedziela, 7 października 2012, 11.00 – 12.30

MIEJSCE: sala HMR 1, Centrum Kongresowe Hilton, ul. Grzybowska 63, Warszawa,
XII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej Anti-Aging

WARUNEK UDZIAŁU:
wysłanie zgłoszenia chęci udziału w warsztatach na adres: info@cellfood.com.pl
z dopiskiem „warsztaty Cellfood” do piątku [5.10.2012]

 


 

Zapraszamy na również na 3 sesje naukowe [Ellipse, Revelar i Cellfood]
z udziałem zaproszonych przez nas gości:


Specjalista kliniczny Ellipse A/S Jens Petersen poprowadzi WYKŁAD:

 Tytuł: "Leczenie zmian naczyniowych z Nd:YAG oraz I2PL"

Sobota, 6 października 2012 r. godz. 14.30-16.30, WH V, mała sala

Foto Jens Petersen Ellipse
W przypadku zmian naczyniowych laser Nd:YAG generujący długie impulsy oraz intensywnie pulsujące źródło światła (I²PL) to bardzo praktyczne połączenie dostępne na platformie I²PL od firmy Ellipse A/S. Podczas zabiegów na żyłach nóg pierwszym wyborem jest laser Nd:YAG pozwalający na wytworzenie długich impulsów. Praktycznie wszystkie rodzaje żylaków na nogach mogą być leczone za pomocą tego lasera generującego fale o długości 1064 nm: zarówno głębokie, niebieskie żylaki siatkowate (średnica do 3 mm), jak również małe, jasno-czerwone powierzchowne włośniczki (średnica od 0,1 mm), a także wszystkie inne rozmiary i kolory pośrednie. Nowy rodzaj układu chłodzenia powietrzem pozwala na uniknięcie termicznych efektów ubocznych na powierzchni skóry, a ponadto przeciwdziała zbytniemu ochłodzeniu skóry. Oczekiwana wydajność jest możliwa do osiągnięcia po odpowiednim wybraniu rozmiaru plamki światła, czasu trwania impulsu i fluencji – im większe i bardziej niebieskie są naczynia, tym dłuższy powinien być impuls, a jego fluencja niższa. Małe włośniczki w kolorze czerwonym najlepiej poddawać zabiegowi przy ustawieniach małego rozmiaru plamki, krótkiego czasu trwania impulsu oraz wysokiej fluencji.
 
Za pomocą dwóch różniących się od siebie spektrów emisji wykorzystywanych przez aplikatory naczyniowe I²PL możliwe jest rozjaśnianie lub znaczące poprawianie wyglądu odrębnych i rozlanych zmian naczyniowych. Widmo aplikatora VL+, wynoszące od 555 do 950 nm, emituje większość światła o długości fali od 600 do 800 nm, oraz dodatkowo około 900 nm, tym samym pokrywając dwie wartości szczytowe absorpcji hemoglobiny, podczas gdy aplikatory PR+ generują światło o długości fali od 530 do 750 nm absorbowane przede wszystkim przez drugi szczyt absorpcji dla hemoglobiny, stanowiąc idealne rozwiązanie stosowane do leczenie niewielkich zmian naczyniowych.

Dodatkowo, regulując czas trwania impulsu oraz wartość fluencji do rozmiaru oraz lokalizacji chromoforów naczyniowych, system I²PL może służyć do eliminowania głębokich zmian o jednorodnej strukturze (jak czerwono-niebieskie naczyniaki płaskie typu 'port-wine stain') oraz czerwonych teleangiektazji (np. teleangiektazji powstałych w wyniku naświetlania guzów lub matowienia po niepełnym zabiegu usuwania żylaków).

Platforma została technologicznie wzbogacona poprzez zastosowanie nowego sposobu dostarczania energii (Square Pulse Technology), który pozwala na utrzymywanie spektrum emisji dostosowanego do widma absorbowanego przez hemoglobinę. Dzięki wyświetlanemu na ekranie profilowi wybranego impulsu użytkownik może z łatwością dostosowywać szerokość impulsu do średnicy naczynia krwionośnego, które występuje w granicach zmiany. Czternaście lat doświadczenia w produkcji systemów I²PL gwarantuje przeprowadzanie bezpiecznych, skutecznych i powtarzalnych zabiegów w przypadku naczyniaków płaskich, naczyniaków u noworodków, trądziku różowatego, poikilodermii Civatte'a, trądziku lub rozlanych rumieni (w tym rumieńców) oraz teleangiektazji.

 Dr med. V. Satya poprowadzi WYKŁAD:

Tytuł: "REVELAR – Rewolucja w Diagnostyce Medycznej"

Piątek, 5 października 2012 r. godz. 14.30-16.30, WH V, mała sala

Foto Dr med. Velagapudi Satya MD
Spośród tysiąca ludzi, tylko jedna osoba umiera śmiercią naturalną. Pozostali ulegają nieracjonalnemu trybowi życia! (Marcel Proust)

Rozległe badania naukowe pokazały, że brak równowagi pomiędzy nadmierną produkcją wolnych rodników (w efekcie prowadzenia złego stylu życia), a zdolnością organizmu do neutralizowania tych reaktywnych form tlenu za pośrednictwem naturalnych i egzogennych mechanizmów przeciwutleniających powoduje uszkodzenia żywych komórek. Stan ten nazywany jest ogólnie stresem oksydacyjnym (1).

Wiele artykułów publikowanych w magazynach naukowych poświęconych jest stresowi oksydacyjnemu. Ich autorzy wskazują, że w przypadku braku działań naprawczych przez wiele lat stres oksydacyjny prowadzi do trwałego uszkodzenia komórek powiązanego z większością chorób zwyrodnieniowych takich jak: choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca, nowotwór, chorób neurodegeneracyjnych: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona itd., jak również z przedwczesnym starzeniem (2).

Szeroko zakrojone badania skoncentrowane były na metodach redukowania stresu oksydacyjnego w celu zapewnienia profilaktyki chorób zwyrodnieniowych i przyspieszonego procesu starzenia. Doktor R.P. Singh sugeruje, że brak równowagi pomiędzy utleniaczami a naturalnymi systemami obronnymi jest kluczowym obszarem, na którym należy się skupiać, aby opracować skuteczne sposoby przeciwdziałania chorobom neurodegeneracyjnym (3). Doktor Judith Berliner wskazała, że nie ilość cholesterolu, ale stężenie utlenionego LDL ma zasadniczy wpływ na rozwój arteriosklerozy, co wyraźnie wskazuje, że stres oksydacyjny leży u podstaw chorób sercowo-naczyniowych (4).

Po stwierdzeniu zasadniczego wpływ stresu oksydacyjnego na rozwój chorób zwyrodnieniowych badania koncentrują się na opracowaniu narzędzi monitorujących do identyfikacji związków pomiędzy wolnymi rodnikami (utleniaczami), substancjami o właściwościach przeciwutleniających i chorobą.

Ze względu na fakt, że stres oksydacyjny nie jest uznawany za chorobę w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, narzędzia badawcze dostępne dla lekarzy nie pozwalają na rutynowe badanie stresu oksydacyjnego.

 Zwiększona produkcja utleniaczy (reaktywnych form tlenu) wraz z osłabionymi mechanizmami obronnymi prowadzi do uszkodzenia komórek przez nadmiar RFT, prowadząc do peroksydacji i tworzenia produktów ubocznych, wliczając węglowodory i aldehydy, które same w sobie są toksyczne i działają jak utleniacze, wywołując dalsze zniszczenia (5).

Przez lata podejmowano wiele prób pomiaru stężenia utleniaczy i przeciwutleniaczy. Ogólnie wiadomo, że żaden ze sposobów nie pozwala na skuteczne zweryfikowanie i zmierzenie wszystkich aspektów stresu oksydacyjnego. Test, który umożliwia pomiar utleniaczy niekoniecznie ukazuje zdolność organizmu do radzenia sobie z tym zagrożeniem, a test, który pozwala zmierzyć poziomy przeciwutleniaczy nie jest w stanie udowodnić, czy te przeciwutleniacze są dostępne i mogą oddziaływać na utleniacze na poziomie komórkowym.

W idealnych warunkach test na stres oksydacyjny powinien wskazywać „etap interwencji” oraz pozwalać na pomiar określonych markerów biologicznych, takich jak aldehydy, które pokazują, że stres oksydacyjny ma miejsce. Taki test powinien również umożliwiać identyfikację wolnych rodników powodujących uszkodzenia w komórkach. Liczne badania naukowe potwierdzają, że aldehydy stanowią dowód na to, że w organizmie wystąpił stres oksydacyjny. Tym samym pomiar aldehydów dostarcza niezbędne dane, pozwalające klientom na zmianę ich stylu życia. Głównym celem jest zmniejszenie wyniku i przeciwdziałanie dalszym uszkodzeniom (6).

Liczne badania pokazują, że MDA, czyli dialdehyd malonowy, to znaczący biomarker stresu oksydacyjnego (7, 8, 9, 10).

Inne badania wskazały, że aldehydy występują pod wieloma postaciami; niektóre są nasycone, inne to nienasycone lotne związki organiczne. W szczególności aldehydy C3-C10 są najważniejszymi biomarkerami stresu oksydacyjnego, które pozwalają określić tok rozwoju konkretnej choroby (11, 12, 13). Aldehydy jako biomarkery są stosowane podczas diagnozowania chorób układu oddechowego, chorób wewnątrzwydzielniczych, chorób metabolicznych, raka płuc oraz podczas monitorowania wpływu przyjmowanych leków.

Pomimo dostępności kilku testów surowicy i moczu, które umożliwiają pomiar stężenia MDA (TBARs), pomiary różnych aldehydów z grupy C3-C10 okazały się mało praktyczne w przypadku badania surowicy i tkanek, ponieważ związki te są niezmiernie lotne i szybko ulegają rozpadowi w izolacji. Większość testów umożliwiających pomiar utleniaczy, MDA itd. to testy inwazyjne, które wymagają obecności specjalistów, a tym samym stają się niepraktyczne w ogólnym zastosowaniu i ograniczone do przeprowadzania jedynie w wysoce specjalistycznych gabinetach.

Prowadzone są badania nad opracowaniem testu, który pozwoli określić etap interwencji, a jednocześnie będzie prosty w zastosowaniu i dostępny dla większości osób.

REVELAR™

Amerykańska firma Pulse Health™ podjęła się opracowania monitora zdrowia, który stanowiłby nieinwazyjną metodę badania, opartą na wiedzy naukowej i pozwalającą na rejestrowanie wyników w czasie rzeczywistym. Rada Naukowa firmy (www.myrevelar.com) przygotowała test REVELAR™. Jest to prosta metoda badania kondensatu wydychanego powietrza (EBC) pozwalająca na wyizolowanie i zmierzenie wszystkich znaczących aldehydów.

Technologia Revelar™ oparta jest na analizie fotometrycznej, a aldehydy wyłapane na drodze absorpcji w EBC są następnie poddawane działaniu płynnego odczynnika kolorymetrycznego, a wynikowa reakcja kolorymetryczna jest mierzona za pomocą mikroprocesora i specjalnych algorytmów. W ten sposób zdolność pomiaru aldehydów przez system znacząco rośnie. Na zakończenie badania uzyskujemy wynik dla wszystkich nadających się do zmierzenia aldehydów na poziomie do 5 części na miliard, wliczając aldehydy C3-C10, które są powszechnie uznawane za optymalne wskaźniki stresu oksydacyjnego.

Revelar™ to monitor zdrowia przeznaczony nie tylko dla osób chorych, ale także dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zmienić swój styl życia i poprawić stan zdrowia.

Revelar™ to nieinwazyjne urządzenie medyczne (klasa 1) służące do przeprowadzania prostego testu wydychanego powietrza. Wynik jest dostępny w czasie rzeczywistym w ramach chmury obliczeniowej, co gwarantuje wysoką skuteczność.

Wyniki umożliwiają dokonanie porównania ze złotym standardem, jakim jest test TBARs.

Testy potwierdzające są wykonywane dla zapewnienia dokładności, czułości i powtarzalności. Pozwalają one także na zatwierdzenie wyników chemicznych i biochemicznych. Prowadzone są liczne badania i eksperymenty z użyciem systemu REVELAR™ w Stanach Zjednoczonych, Europie i Indiach.

Revelar™ wykorzystuje specjalny portal on-line, a dane są pozyskiwane od zdrowych osób dla określenia normy, jak również od palaczy, osób uprawiających fitness (ćwiczenia lekkie i intensywne, beztlenowe i tlenowe), a także osób cierpiących na różnego rodzaju choroby jak: cukrzyca, zaburzenia hormonalne, nowotwór, choroby neurodegeneracyjne itd.

Prototyp urządzenia był gotowy w 2010 roku oraz otrzymał dofinansowanie na dalsze prace rozwojowe.

Urządzenie zostało przetestowane w badaniach wstępnych oraz eksperymentach z udziałem lekarzy, pracowników klinik, klubów fitness, aptek i ośrodków wellness w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Sprzedaż Revelar™ rozpocznie się w październiku 2012 roku, a wyłącznym dystrybutorem na Polskę będzie firma SUPERNOVA.

Bibliografia:
1. Sowers, James R. New England Journal of Medicine NEJM 6/2002
2. del Zoppo, Gregory J. New England Journal of Medicine NEJM 553-555, 2/2006
3. Singh Ravindra Pratap, 218-25 NEJM 7/2007
4. Berliner, Judith A 9-11 New England Journal of Medicine NEJM 7/2005
5. David Heber Journal of Agriculture & food chemistry 2007
6. Ruthie Harper MD Pulse health™ white paper US 2010
7. Del Rio D. i wsp. 2005 Nutrition Metabolism & Cardiovascular Diseases NMCD 15 (316-328)
8. Corradi M. i wsp. American Journal of Respiratory Medicine 2003 167 (395-399)
9. Corradi M. i wsp. American Journal of Respiratory Medicine 2003 (1380—1386)
10. Actis-Goretta L. i wsp. Clin Chem Acta 349 (97—103)
11. Spicket C.M. i wsp. 2010 Free radical research (1172—1202)
12. Andreoli R. i wsp. 2003 Rapid Communications in Mass Spectrometry RCM (637—645)
13. Poli D. i wsp. Journal of Chromatography 2010 878 (2643 –2655)

 

 
Eugenio Luigi Iorio, MD, PhD poprowadzi WYKŁADY:

Tytuł: "Przywracania funkcji mitochondriów. Zwycięska strategia innowacyjnej medycyny przeciwdziałającej starzeniu."

Piątek, 5 października 2012 r. godz. 14.30-16.30, WH V, mała sala

Foto Eugenio Luigi Iorio, MD, PhD
Ze względu na zdolność do wchodzenia w reakcje z wodorem i tworzenia cząsteczek ATP wewnątrz mitochondriów tlen to nieodzowny element biorący udział we wszystkich czynnościach życiowych. Tym samym ciśnienie tlenu (pO2) poniżej wartości normalnej – nazywane często niedotlenieniem – może prowadzić do poważnych szkód w komórkach i tkankach. Takie uszkodzenia ulegają dalszemu pogorszeniu pod wpływem kwasicy i uwolnienia żelaza przez zwiększoną produkcję i uwalnianie do układu krążenia reaktywnych form tlenu (RFT). Niestety po przywróceniu przepływu krwi towarzysząca temu zmiana dehydrogenazy ksantynowej do jej formy utleniającej, tj. oksydazy ksantynowej, może prowadzić do dalszego tworzenia RFT takich jak: anion nadtlenku (O2•) i nadtlenek wodoru (H2O2) zgodnie z dobrze znanym mechanizmem uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych. W sytuacji, gdy produkcja RFT nie jest odpowiednio zbilansowana przez czynniki przeciwutleniające (w komórce zależy to przede wszystkim od aktywności wewnątrzkomórkowej/poziomu glutationu (GSH) i dysmutazy nadtlenkowej (SOD)) może dojść do powstania stresu oksydacyjnego. Z kolei wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny, poprzez utlenianie lipidów w błonie komórkowej, cytyzolu, protein, a nawet elementów DNA w mitochondriach/jądrach komórkowych, może prowadzić do zaburzenia funkcjonowania komórek, podczas gdy stres pozakomórkowy może w efekcie wywołać arterioskleroza poprzez negatywny wpływ na równowagę proteazy i antyproteazy w macierzy, utlenianie LDL oraz modyfikowanie funkcji śródbłonka. W rzeczywistości stres oksydacyjny to coraz poważniejszy czynnik ryzyka dla zdrowia, który ma związek z ponad setką chorób oraz jest szczególnie blisko związany z procesem przedwczesnego starzenia oraz problemami natury estetycznej, jak na przykład cellulitem. Klasyczne strategie oparte na stosowaniu przeciwutleniaczy, mające przede wszystkim na celu usprawnienie mechanizmów obronnych, mogą przeciwdziałać stresowi oksydacyjnemu tylko częściowo. W związku z powyższymi informacjami CELLFOOD™ (CF, czasem określany także jako Deutrosulfazyme®, produkowany przez NU Corporation z Kalifornii, USA, a w większości krajów Europy dystrybuowany przez włoską firmę Eurodream s.r.l z siedzibą w La Spezia) wydaje się być niezwykle obiecującym prototypem innowacyjnej klasy „fizjologicznych modulatorów”, których zadaniem jest udostępnienie O2 „na życzenie”, a tym samym przywrócenie i usprawnienie funkcji łańcucha oddechowego wewnątrz mitochondriów. Cellfood™ to niepowodująca uzależnień, nieinwazyjna i kompletnie nietoksyczna formuła o budowie koloidalno-jonowej, zawierająca śladowe ilości w pełni naturalnych składników opartych na roślinnych substancjach organicznych jak: minerały w formie jonów, enzymy, aminokwasy uzyskane z czerwonej algi Lithothamnium calcareum, a także siarczan deuteru prosto gejzerów. Opatentowany, sześciomiesięczny proces produkcji pozwala na poprawienie – w warunkach in vitro lub in vivo – wykorzystania tlenu oraz pobudzenie biosyntezy ATP przy jednoczesnym uniknięciu niechcianych efektów ubocznych związanych z nadmiarem RFT, nawet na poziomie mitochondrialnym.


Tytuł: "Modulacja fizjologiczna w medycynie przeciwdziałającej starzeniu. Wykraczając poza koncepcję przeciwutleniaczy."

Piątek, 5 października 2012 r. godz. 14.30-16.30, WH V, mała sala

Starzenie to efekt wielu procesów biologicznych, oddziaływania czynników endogennych lub egzogennych, wliczając uwarunkowania genetyczne oraz styl życia. Na dynamikę tego procesu wpływ mogą mieć komponenty naszej diety. Stosowanie przeciwutleniaczy coraz bardziej interesuje zarówno ekspertów ds. żywienia jak i zwykłych ludzi. Niemniej przeciwutleniacze stanowią niewielką grupę środków odżywczych, podczas gdy wiele substancji powszechnie uznawanych za „przeciwutleniacze”, takich jak polifenole, są skuteczne nie ze względu na zdolność do zwalczania wolnych rodników, ale za możliwość „modulowania” wybranych procesów fizjologicznych. W związku z powyższym w ostatnim czasie opracowaliśmy listę witamin, minerałów, składników fitoodżywczych i innych podobnych związków, które są w stanie zapewnić prozdrowotne efekty, a które nazywane są „modulatorami fizjologicznymi”. W rzeczywistości już niewielkie ilości tych substancji są w stanie przywrócić lub zachować kilka niezwykle ważnych dla naszego życia procesów fizjologicznych, wliczając przepuszczalność błon komórkowych, sygnalizowanie transdukcji, działanie enzymów, procesy oczyszczające, zapewnianie równowagi oksydacyjnej, biosynteza DNA itd. Koloidalna formuła CELLFOOD™ zawierająca witaminy, selen, metylosulfonylometan, S-adenozylometioninę, krzemionkę, karnitynę, kwas izocytrynowy, kwas foliowy oraz nukleotydy jest w stanie modulować proces przetwarzania tlenu przy jednoczesnym unikaniu niechcianych efektów ubocznych wywołanych przez reaktywne formy tlenu. CELLFOOD™ zapewnia korzyści podczas stosowania samodzielnego, jak również w połączeniu z innymi formułami miejscowymi (Cellfood oxygen gel, BIOEFFECT EGF SERUM). Pozytywne efekty tych modulatorów fizjologicznych są możliwe do osiągnięcia przy niskich dawkach. CELLFOOD™ charakteryzuje się dobrymi właściwościami farmakokinetycznymi, a także pozwala na łatwe wchłanianie i dystrybucję, w szczególności w przypadku stosowania pod językiem.

wstecz