Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomir Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Supernova, Ul. Kurpińskiego 9, 05-806 Komorów. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: info@supernova.com.pl

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji lub współpracy, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Cel, zakres i okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora każdorazowo zależy od podstawy prawnej przetwarzania, a ta – od przedmiotu Państwa korespondencji lub współpracy z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w zakresie:
– Na podstawie artykułu 6 ust. 1 a) RODO: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. W szczególności w zakresie przedstawiania ofert promocyjnych w zakresie towarów i usług w asortymencie Administratora.
– Na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”. W szczególności w zakresie:

  • wystawiania faktur po złożonych zamówieniach,
  • rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań współpracujących stron, w tym w szczególności: w zakresie obsługi klienta, obsługi księgowej, informatycznej, obsługi przez podmioty prowadzące stronę internetową oraz w związku ze świadczoną na rzecz Administratora obsługą graficzną, telekomunikacyjną, prawną, księgową. Takie podmioty przetwarzają powierzone dane na podstawie udzielonego upoważnienia bądź umowy z Administratorem i tylko zgodnie z ustalonym zakresem przetwarzania. Ponadto dotyczyć to może ewentualnego przekazywania danych do uprawnionych organów państwowych i samorządowych.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przechowywane przez okres 10 lat po rozwiązaniu umowy lub złożenia ostatniego zamówienia – w związku z potencjalnym czasem możliwości dochodzenia wzajemnych roszczeń przez stronę umowy.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

Polityka cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do wygodnego korzystania ze stron internetowych. Wspomnianymi urządzeniami mogą być m.in. komputery stacjonarne, laptopy lub urządzenia mobilne zwykle wyposażone w przeglądarkę internetową. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego pliki cookies są wykorzystywane?

Pliki „cookies” używane są m.in. w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Strona compasspoint.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających użytkowników.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające anonimowe zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich: